Küldetésünk

Az alapítvány feladatának tekinti az ifjúság keresztény szellemiségű nevelésének elősegítését.

Ennek érdekében támogatja iskolai és iskolán kívüli kulturális programok megrendezését, a fiatalok nyári táboroztatását, szervezi és ösztönzi az ifjúság rendszeres testmozgását, egészséges életmódra nevelését, lehetőségeihez mérten hozzájárul a családok összetartó és megtartó erejének növeléséhez.
Mindezen célok és értékek, megerősítéseként, a kulturális közfoglalkoztatási program keretein belül, helytörténeti kutatásokat, archiválást és értékfeltárást végeznek alapítványunk munkatársai. Tevékenységünk célja, hogy az ifjúság ismerje, tisztelje, szeresse s ezáltal őrizze, éltesse és adja tovább hagyományainkat, közös múltunk emlékezetét a soron következő nemzedékek tagjainak is.
Alapítványunk együttműködik az Újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébániával, Újkígyós Város Önkormányzatával, a helyi civilszervezetekkel és intézményekkel.